Consell Insular i Govern Balear acorden establir mesures per donar resposta a l’excedent de llet de Menorca

29/04/2020

El Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears han arribat a un acord per obrir una nova línia d’ajudes que permetin donar sortida a l’excedent de llet a Menorca generat a causa dels efectes secundaris de la crisi sanitària de la COVID-19. Aquest acord ha estat una de les prioritats de la institució menorquina per tal de seguir fomentant i garantint la producció agrària i ramadera de la nostra illa.

La iniciativa, que es va plantejar durant la reunió que van mantenir la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, i el conseller d’Economia i Territori, Miquel Company, ja fa dues setmanes amb el sector làctic per tal de trobar noves sortides per als excedents de llet, suposa un acord històric i molt positiu per al camp de Menorca.

A través d’aquest acord, les principals indústries formatgeres de la nostra illa (COINGA, La Payesa i Sa Canova) faran un canvi en el sistema productiu del formatge i també realitzaran la producció de formatge de quallada per tal que aquest pugui ser subministrat a Queseria Menorquina per a l’elaboració dels seus productes.

A canvi, tant el Govern balear a través de FOGAIBA, com el Consell Insular compensaran tots els costos derivats d’aquesta operació a través de diferents convocatòries públiques. Les primeres valoracions quantifiquen aquest cost amb un total de 250.000 euros per als dos primers mesos per la gestió de 2,5 milions litres de llet per poder transformar-los en 350.000 kg de quallada. En concret, el Govern balear aportarà un 70 % i el Consell Insular un 30 % d’aquest import.

A més a més, també es preveu treure una altra línia d’ajudes per compensar els productors que hagin vist reduït el preu de la llet i per altra banda una línia d’ajudes per donar sortida a les vaques que es preveuen retirar de la producció lletera.

D’aquesta manera es garanteix la continuïtat en la producció lletera i s’aposta per la transformació industrial amb empreses locals. D’aquesta manera, es tanca el cercle productiu amb una de les empreses menorquines més importants a escala nacional del ram lacti com és Quesería Menorquina.

Cal afegir que, durant els mesos d’estiu i mentre durin les tensions en la comercialització de formatge, el Consell Insular donarà resposta al sector primari i secundari amb ajuts directes i amb campanyes de promoció per tal de mantenir el teixit productiu actiu, clau per a una sortida de la crisi que reforci l’economia local.

Aquestes actuacions encaixen amb l’objectiu del Consell Insular d’apostar per una diversificació real de l’economia i el producte de Menorca, i reforcen l’estratègia, ja impulsada de fa temps, d’apostar pels sectors productius locals que permetin instaurar l’economia circular a l’illa.

Des del Consell Insular s’ha volgut agrair als pagesos i als industrials la seva voluntat d’arribar a acords per tal que la cadena de producció no s’aturi i haver fet possible canviar la seva producció de formatge a quallada en un període relativament curt de temps, amb la qual cosa han contribuït a la mitigació dels efectes negatius d’aquesta crisi.

També s’ha volgut agrair a les indústries lleteres que han mostrat la seva solidaritat amb el sector i segueixen recollint la llet dels pagesos amb la qual fan habitualment formatge, tot i que, ateses les circumstàncies de la crisi sanitària generada a escala mundial, han vist reduïda la comercialització dels seus productes.