Sector pesquer

Menorca és terra de mar. La pesca és una activitat molt arrelada a les Balears i per descomptat a Menorca, que amb la seva situació geogràfica presenta unes característiques socioeconòmiques i tècniques molt particulars que la diferencien de les costes peninsulars.

 

La flota pesquera de l’illa opera bàsicament amb barques petites. La gamba vermella és la principal espècie comercial en la modalitat de pesca d’arrossegament.

La modalitat d’arts menors i aparells es caracteritza perquè generalment aquests romanen fixos en el fons de la mar per efectuar la pesca, en què indubtablement la llagosta vermella és la que més destaca. 

Anfós, cap-roig, moll, rajada, pop, calamar, sípia, entre d’altres, són les espècies més comunes Made in Menorca.

 

La major part de l’activitat pesquera a Menorca es realitza en aigües pròximes a l’illa i la producció pesquera té com a únic mercat el local o interior.

Menorca disposa de tres ports base amb una flota pesquera en què estan integrades les confraries de Maó, la de Ciutadella i la de Fornells, que es dediquen principalment a dues modalitats pesqueres, arrossegament de fons i arts menors.