Sector agrari

El conreu d’horta i fruita menorquina és hereva del llegat andalusí, i ha tingut un paper rellevant en la gastronomia illenca, molt mediterrània, rica en vegetals i productes frescos de tot tipus. Un aspecte destacable d’aquesta horticultura menorquina és el cultiu en “terra seca” de l’horta d’estiu que encara mantenen alguns productors, especialment a les terres fondes i fresques de la tramuntana, on es cultiven varietats locals sense cap tipus de reg.

 

Tant en fruita com en verdura, l’illa va ser autosuficient fins fa poques dècades i la insularitat ha afavorit l’existència d’un patrimoni genètic exclusiu en forma de varietats locals, de les quals se’n manté una mostra notable avui en dia. Pel que fa a la fruita, s’ha cultivat principalment a la redossa del vent que ofereixen els barrancs del sud de Menorca.

Però el sector agrari no s’atura i els darrers anys han sorgit diverses iniciatives innovadores vinculades al camp de Menorca com la recuperació del cultiu del safrà o el cultiu dels bolets, productes tots dos destinats a la gastronomia.

Trobareu més informació a Agroxerxa | Custodia Agraria